Parafia

Parafia pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej – rzymskokatolicka parafia w miejscowości Jasienica Dolna, w Dekanacie Skoroszyce, w Diecezji Opolskiej.

Parafia w tej miejscowości w źródłach wzmiankowana jest po raz pierwszy w roku 1290. Wtedy też ten dokument wymienia Ludwiga, pierwszego znanego z imienia proboszcza tutejszej parafii.

Obecnie parafia obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Jasienica Dolna, Bardno, Drogoszów, Mańkowice.